Školení pro přípravu projektů GDPR

Při přípravě projektu na dosažení souladu s nařízením GDPR je vhodné seznámit klíčové pracovníky společnosti, která se na takový projekt připravuje, s požadavky, které bude třeba v rámci tohoto projektu vyřešit. Účelem školení je zajistit rovněž přiměřeně kvalifikovanou součinnost klíčových pracovníků tím, že jejich znalosti interních procesů a prostředí budou doplněny o základní znalosti požadavků definovaných nařízením GDPR.

Toto školení je koncipováno z hlediska budoucí pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který na konci každého projektu bude posuzovat dokument Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (a bude dále z něj vycházet při práci DPO)

Školení v sobě zahrnuje vybraná specifika dané společnosti, které mají (mohou) mít vliv na rozsah a složitost projektu.

V rámci školení je provedeno seznámení s metodikou euroDPO.