Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) je závěrečným dokumentem, který mapuje skutečný stav po ukončení projektu na nařízení GDPR a konstatuje, zda cíle projektu dosažení souladu s nařízením GDPR bylo dosaženo a případně v jaké míře.

Výstupem je standardní dokument DPIA (pokud je požadován), který je možné předložit dozorovému orgánu (ÚOOÚ)