Konzultační práce k Dokumentace pro ochranu osobních údajů

Při přípravě dokumentace, která se týká ochrany osobních údajů, poskytujeme konzultační činnost při aktualizaci / vytvoření minimálně dále uvedených dokumentů:

  • Směrnice pro klasifikaci aktiv
  • Směrnice pro ochranu osobních údajů
  • Metodika hodnocení rizik zpracování osobních údajů a jejich dopadu na práva a svobody subjektů údajů
  • Pravidla pro zvládnutí porušení ochrany osobních údajů

V rámci této dokumentace je vhodné řešit i směrnici pro práci DPO