Služby

Institut ochrany osobních údajů, z.ú. poskytuje tyto konzultační služby pro projekty GDPR.

Školení pro přípravu projektů GDPR

Analýza dopadu GDPR

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Plán opatření pro dosažení souladu s GDPR

Dokumentace pro ochranu osobních údajů

Problematika Pověřence osobních údajů (DPO)  

EURO DPO