Dokumentace

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O GDPR (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Jeden soubor pravidel pro všechny společnosti působící v EU, ať sídlí kdekoliv.

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_cs.htm

Desatero omylů o GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=23799

 

Vodítka k určování vedoucího dozorového úřadu pro správce nebo zpracovatele

Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES.

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=23465

Vodítka k pověřencům pro ochranu osobních údajů

Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES.

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=23463

Vodítka k právu na přenositelnost údajů

Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES.

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=23461