Články

Testování jako exaktní metodika při posouzení souladu reality s právním předpisem

O oblasti testování bylo napsáno v poslední době hodně článků a publikováno hodně literatury. Máme na mysli testování, jako součást procesu vývoje a dodávky SW aplikací pro nejrůznější oblasti firemních činností.