Ochrana osobních údajů a Nařízení Evropské komise a Rady (EU) je něco, co se dotkne nás všech.

Osobními údaji se v rámci tohoto nařízení nazývají všechny takové údaje, které jsou nějakým způsobem spojeny s konkrétní fyzickou osobou. Možná pro odlehčení pouze s takovou, která je živá.

Nařízení reguluje jejich zpracování. To se týká všech, kteří toto zpracování dělají v rámci své podnikatelské činnosti. Tedy rozhodně sem nebude patřit pokud si jako fyzické osoba pořídíte fotografie někoho pro svojí vlastní potřebu, vytvoříte vlastní telefonní seznam, atd.

Tohle Nařízení má dva hlavní účely

  • Dát těm, jejichž osobní údaje se zpracovávají, větší ochranu. Tedy je nástrojem, který může pomoci ochránit tyto údaje před únikem, zneužitím, prostě před něčím, co by mohlo mít pro dotyčného nějaké negativní právní důsledky
  • Nastavit pravidla, i za cenu velmi výrazných sankcí, jak osobní data zpracovávat. Tedy definovat, jaké zásady je třeba dodržovat.

Nicméně, přes určité obavy, které se v současné době šíří po odborné veřejnosti (stejně jako obráceně i určité projevy rezignace), je Nařízení jen jedním z řady zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, které musíme, někdy vědomě, někdy mimoděk, v každodenním životě respektovat.

Jednou z věcí, kterou si v Institutu klademe za cíl, je popularizace tohoto Nařízení. Spojená s jeho pochopením a porozuměním. Proto budou některé naše projekty, které přijdou v průběhu podzimu 2017, zaměřeny právě do této oblasti. Do podpory malých a střední podniků, na které se Nařízení rovněž vztahuje, aby porozuměly jeho smyslu, jeho účelu a uměly si najít způsob, jak ho respektovat při každodenním fungování svých organizací.