O nás

Institut ochrany osobních údajů, z.ú. vznikl v roce 2017 a jeho cílem je být odbornou autoritou na poli ochrany osobních údajů. Sdružuje odborné pracovníky z oblasti bezpečnosti dat, práva, testování a projektového managementu, kteří spojují dostatek znalostí a zkušeností pro řešení problematiky GDPR.
Cíle institutu:
  • Vědecká činnost v oblasti metodiky ochrany osobních údajů, způsobů jejího ověřování a návrhů standardizace
  • Praktická podpora a konzultace při implementaci požadavků GDPR
  • Publikační činnost v oblasti ochrany osobních údajů a popularizace principů GDPR
  • Mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi a sdílení zkušeností z implementace GDPR v rámci celé EU
Mezi zakládající pracovníky Institutu patří:

RNDr. Igor Němec

Pracoval 10 let jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci skupiny WP29 se podílel společně se zástupci dalších členských zemí EU na přípravě nařízení GDPR. V Institutu pracuje jako vedoucí konzultant projektů ochrany osobních údajů (DPO) a zastává funkci předsedy vědecké rady Institutu.

email: igor.nemec@ioosu.org

Michaela Renčínová, MBA

Je odborníkem v oblasti ICT a jeho managementu, risk a change managementu. Více než 16 let se zabývá profesionální komunikací v oblasti informačních systémů, elektronických komunikací a eGovernmentu. V několika posledních letech se věnuje také otázkám ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů. Podílela se na organizaci nejvýznamnějších konferencí a seminářů, zajišťuje propojení odborné sféry, firem a orgánů veřejné moci. Spolupracuje s předními odborníky v těchto oborech, kteří udávají v České republice směr po stránce technologické, organizační i právní. Tyto svoje znalosti uplatní jako vedoucí pracovník Institutu pro oblast vnějších vztahů, konzultant projektů (DPO) a je rovněž členem publikační rady Institutu.

email: michaela.rencinova@ioosu.org

Ing. Pavel Kreipl, CSc.

Je odborníkem v oblasti testování a managementu IT systémů. Podílel se na přípravě metodik pro efektivní měření a vyhodnocování souladu IT systémů a požadavků, které jsou na ně kladeny. Má velmi bohaté zahraniční zkušenosti v této oblasti, a to jak v rámci EU i mimo ní. Svoje znalosti uplatňuje jako vedoucí pracovník a konzultant (DPO) Institutu, kde je rovněž předsedou správní rady.

email: pavel.kreipl@ioosu.org

Ing. Andrej Hyben

Je ředitelem softwarové společnosti DENEVY, s.r.o., v níž se primárně zabývá poskytováním ICT služeb a IT konzultací významným firmám na trhu, s cílem pomáhat svým klientům využívat informační technologie při jejich podnikatelské činnosti. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu v Žilině a získal certifikaci „Bezpečnost informací a řízení rizik“ na univerzitě ve Washingtonu. Své znalosti aplikoval ve společnostech Indra nebo Asseco. V současné době působí jako prezident nezávislé neziskové organizace EuroCloud Czech Republic, jejímž posláním je posilovat povědomí o cloudových službách a poskytovat odbornou pomoc při cloudové migraci. V Institutu zastává pozici ředitele.

email: andrej.hyben@ioosu.org

Michal Manhart

Je odborníkem na oblast telekomunikací a propojování, má výrazné zkušenosti ze své dlouholeté práce u předních telekomunikačních operátorů v ČR (O2, Cetin). Má zkušenosti z manažerských pozic jak v domácích, tak i zahraničních firmách (Orbit Controls, Švýcarsko). V poslední době se věnuje oblasti ochrany osobních údajů, svými znalostmi naplňuje požadavky na roli Pověřence ochrany osobních údajů (vznikne po účinnosti nařízení GDPR). V Institutu pracuje jako konzultant (DPO) a současně je členem správní rady Institutu.

email: michal.manhart@ioosu.org

JUDr. Ing. Miroslav Madej

Je odborníkem s bohatými zkušenostmi nejen z oblasti práva, ale i jeho aplikací do oblasti ICT. V Institutu je odpovědný za oblasti překryvu nařízení GDPR a ostatních právních předpisů, které upravují chování právních subjektů v jednotlivých profesních oblastech. V Institutu pracuje jako konzultant právních otázek projektů GDPR a současně je členem správní rady Institutu.

email: miroslav.madej@ioosu.org

JUDr. Alena Kučerová

Je kvalifikovaným expertem v oblasti dopadů GDPR ve všech oblastech veřejného i soukromého zájmu. Podílela se na vývoji právního řádu v této oblasti, a to zejména zákona o kontrole a zákona o ochraně osobních údajů. Jako náměstkyně předsedy a předsedkyně rozkladové komise se řadu let podílela na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je spoluautorkou řady komentářů a stanovisek k zákonu o ochraně osobních údajů. Je soudním znalcem. V Institutu je členem vědecké rady.