Činnosti institutu

Institut ochrany osobních údajů, z.ú. má dvě hlavní oblasti svojí činnosti.

Vědecké činnosti, jejichž úkolem je naplňovat cíle Institutu:

  • Vědecká činnost v oblasti metodiky ochrany osobních údajů, způsobů jejího ověřování a návrhů standardizace
  • Prognostická a koncepční činnost v oblasti ochrany osobních údajů
  • Základní a aplikovaný výzkum v oblasti ochrany osobních údajů
  • Mezinárodní vědecká spolupráce a pomoc při řešení provozních a rozvojových otázek ochrany osobních údajů

Podnikatelská činnost, jejímž úkolem je doplnit portfolio vědecké činnosti Institutu o tyto služby:

  • Konzultační činnost v otázkách GDPR
  • Poskytování konzultačních služeb, které jsou spojeny s přípravou na účinnost GDPR, jako je příprava Analýzy dopadu Nařízení GDPR do společností a Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
  • Poskytování konzultačních služeb v rozsahu budoucí role Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
  • Poskytování vzorových příkladů testů Souladu společností s Nařízením GDPR – projekt EURO DPO

Předmět činnosti Institutu, dle zakládací listiny, poskytuje Institut za těchto podmínek:

  • Institut poskytuje za stejných podmínek výsledky předmětu činnosti dle zakládací listiny. Tyto služby poskytuje právnickým a fyzickým osobám, příspěvkovým organizacím, jakož i orgánům státní správy působícím v oblasti ochrany osobních údajů, a dalším subjektům, které projeví zájem o tyto služby.
  • Výsledky předmětu činnosti Institutu mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob.